Đang truy cập: 7
Trong ngày: 37
Trong tuần: 970
Lượt truy cập: 3520239

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 657

27-10-2013 22:19

CHUẨN ĐẦU RA

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

I. NGÀNH ĐÀO TẠO: Quản trị kinh doanh (Bussiness Administration)

II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Cao đẳng

III. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC:

- Có kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và chính sách pháp luật Việt Nam hiện hành để có thể nhận thức và quán triệt chủ trương, chính sách của nhà nước trong từng giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội.

- Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế- xã hội và kiến thức cơ bản ngành quản trị như: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, Kinh tế thương mại và quan hệ quốc tế, Marketing, Lý thuyết Tài chính- tiền tệ…

- Có kiến thức về quản trị nhân sự, quản trị chiến lược, quản trị chất lượng, quản trị marketing, quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị rủi ro…phù hợp thực tế.

- Có thể vận dụng các nghiệp vụ quản lý: tin học quản lý, nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu…vào công tác thực tế.

IV. YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG:

* Kỹ năng cứng:

- Có khả năng hỗ trợ công tác hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

- Có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện dự án, hệ thống quản lý chất lượng, thương hiệu, chương trình marketing của doanh nghiệp.

- Có khả năng tham gia tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

*  Kỹ năng mềm:

- Biết cách giải quyết vấn đề có cơ sở khoa học.

- Đạt trình độ A Tin học; để soạn thảo các văn bản, hợp đồng, xử lý số liệu trên máy tính.

- Đạt trình độ A tiếng Anh trở lên.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể.

V. YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh, lương tâm nghề nghiệp.

- Có lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp.

- Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới.

- Có tinh thần cải tiến trong công việc được giao.

VI. VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI HỌC  SAU KHI TỐT NGHIỆP:

- Có khả năng đảm nhiệm các vị trí chuyên viên tại các bộ phận: nhân sự, marketing, kế hoạch sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, nghiên cứu và phát triển (R&D), quan hệ công chúng (PR), dự án…của doanh nghiệp.

- Có khả năng tự thành lập và điều hành doanh nghiệp.

VII. KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KHI RA TRƯỜNG:

- Có khả năng thích ứng với những thay đổi trong kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật và hội nhập.

- Có khả năng học liên thông lên trình độ đại học thuộc khối ngành kinh tế tại các trường học trong cả nước.

VIII. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

- Đại học Cần Thơ.

- Đại học Tôn Đức Thắng.

- Đại học Công nghiệp Sài Gòn.

- Đại học Tài chính Marketing TP. Hồ Chí Minh.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre