Đang truy cập: 9
Trong ngày: 74
Trong tuần: 933
Lượt truy cập: 3368932

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 549

27-10-2013 22:28

CHUẨN ĐẦU RA

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

I. TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: Tài chính – Ngân hàng

(Finance – Banking)

II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: Cao đẳng

III. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC:

- Có kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và chính sách pháp luật Việt Nam hiện hành để có thể nhận thức và quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

- Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức cơ sở ngành tài chính – ngân hàng như tài chính – tiền tệ, tín dụng – ngân hàng, thống kê trong nền kinh tế thị trường.

- Có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực:

Ngân hàng: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Quản trị ngân hàng thương mại, Kế toán ngân hàng và Marketing ngân hàng….

Tài chính doanh nghiệp: Tài chính liên doanh, Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư tài chính, Xây dựng và thẩm định dự án đầu tư, Phân tích tài chính doanh nghiệp….

IV. YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG:

*Kỹ năng cứng:

- Có khả năng thực hiện quy trình tác nghiệp cụ thể của cán bộ tài chính doanh nghiệp về việc xây dựng kế hoạch phân phối và sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

- Có khả năng thực hiện công tác tài chính tổng hợp, phân tích tài chính và hoạch định chính sách tài chính cho doanh nghiệp.

- Có kỹ năng thực hành các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại: nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ thẩm định tín dụng; nghiệp vụ thanh toán trong thương mại quốc tế; nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, nghiệp vụ bảo lãnh….

- Có kỹ năng tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán;

*Kỹ năng mềm:

- Biết cách giải quyết vấn đề có cơ sở khoa học

- Đạt trình độ A tin học trở lên; để soạn thảo các văn bản, hợp đồng, xử lý số liệu trên máy tính.

- Đạt trình độ A tiếng Anh trở lên.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể.

V. YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ:

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nghiệm công dân, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn.

- Cầu tiến và sẳn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

VI. VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI HỌC SAU TỐT NGHIỆP:

- Có khả năng làm công tác quản lý tài chính và hoạch định chính sách tài chính tại các phòng tài chính các công ty, doanh nghiệp sản xuất, thương mại – dịch vụ, du lịch.

- Có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng: ở các vị trí như: nhân viên tín dụng, giao dịch viên, kế toán viên, nhân viên kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ khách hàng.

- Có khả năng đảm nhận công việc của chuyên viên tài chính tại các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư.

VII. KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KHI RA TRƯỜNG:

- Có khả năng thích ứng với những thay đổi trong kinh tế - xã hội, khoa học kỹ  thuật và hội nhập.

- Có khả năng học liên thông lên trình độ đại học thuộc khối ngành kinh tế tại các trường học trong cả nước.

VII. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ,TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

- Đại học Tôn Đức Thắng.

- Đại học Tài chính Marketing TP. Hồ Chí Minh.

- Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.

- Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Sài Gòn.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre