Đang truy cập: 7
Trong ngày: 177
Trong tuần: 1073
Lượt truy cập: 3371920

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 509

27-10-2013 22:38

CHUẨN ĐẦU RA

 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH VIỆT NAM HỌC
                                

I. NGÀNH ĐÀO TẠO:         Việt Nam học (Vietnamese Studies)

II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:  Cao đẳng

III. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC:

1. Có được những những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực thuộc chuyên ngành Hướng dẫn du lịch như:

- Những kiến thức cơ bản, hệ thống về quy luật của các sự vật, hiện tượng địa lí tự nhiên và kinh tế- xã hội, lịch sử, phong tục tập quán, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo… của Việt Nam cũng như của một số quốc gia và châu lục trên thế giới.

- Những kiến thức cơ bản và hệ thống về tiến trình phát triển của nền văn học Việt Nam cũng như văn học các nước Đông Nam Á.

2. Tiếp nhận những kiến thức cốt lõi nhất về những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Tiếp thu và vận dụng tốt khối kiến thức ngành như:

- Tổng hợp kiến thức cơ bản về thiết kế tour du lịch, marketing du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lữ hành, quản trị kinh doanh lữ hành vào hoạt động nghề nghiệp…

- Mô tả được qui trình, thao tác nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn…

- Phân tích được các hoạt động chủ yếu, các qui trình nghiệp vụ trong tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch.

- So sánh khẩu vị ẩm thực của một số vùng, miền khác nhau trong cả nước cũng như một số khu vực trên thế giới.

4. Có khả năng sử dụng linh hoạt khối  kiến thức cơ bản về ngoại ngữ và tin học vào nghề nghiệp.

- Có thể giao tiếp thông thường và thuyết minh bằng tiếng Anh trong phạm vi hướng dẫn du lịch.

- Có trình độ A tin học, đáp ứng nhu cầu học tập cũng như sử dụng công nghệ thông tin. Sinh viên có thể ứng dụng công nghệ thông tin vào nghề nghiệp, như soạn thảo, xây dựng các biểu mẫu; tìm kiếm, lưu trữ những tài liệu cần thiết trong nghiệp vụ…

IV.YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG:

          1. Kỹ năng cứng:

4.1.1 Vận dụng kiến thức thực tiễn vào cuộc sống:

- Rèn luyện được những kỹ năng trong sử dụng chính xác ngôn từ tiếng Việt.

- Biết giải thích các sự vật, hiện tượng địa lí cơ bản trong quá trình hướng dẫn tour du lịch…

- Biết cách lí giải các phong tục tập quán tín ngưỡng theo quan điểm duy vật biện chứng.

4.1.2 Thực hiện các qui trình và thao tác nghiệp vụ:

- Thực hiện được các hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn đoàn khách du lịch nội địa và khách quốc tế …

- Xây dựng, thiết kế chương trình du lịch nội địa đơn giản theo yêu cầu của khách hàng.

- Thực hiện được khâu tiếp thị, chào bán sản phẩm (tour) du lịch nội địa.

- Thực hiện được các qui trình, thao tác nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn (lễ tân, buồng phòng, bàn).

- Có những kiến thức tâm lí học du lịch, marketing du lịch… để vận dụng tốt vào quá trình làm việc một cách có hiệu quả.

- Biết vận dụng phù hợp các kỹ năng nghiệp vụ bổ trợ (giao tiếp, xử lý tình huống…) vào hoạt động hướng dẫn du lịch.

4.1.3 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn:

- Có khả năng vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào cuộc sống.

- Tu dưỡng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giữ gìn tốt đạo đức phẩm chất nghề nghiệp

4.1.4 Giao tiếp và ứng xử linh hoạt:

- Có khả năng trong giao tiếp tốt với mọi người, mọi thành phần trong xã hội, biết vận dụng kiến thức đã học thành kỹ năng, kỹ xảo của bản thân…

- Có kỹ năng nắm bắt đặc điểm đối tượng, qui trình và các yếu tố then chốt để giao tiếp khách hàng thành công, giao tiếp tốt với những đối tượng khác để hỗ trợ cho quá trình làm việc.

- Biết phán đoán tâm lí, phong cách , tính cách của đối tượng giao tiếp.

- Có kỹ năng vận động khách hàng trong việc bảo vệ môi trường, góp phần làm trong sạch môi trường văn hóa và du lịch.

           4.1.5 Khả năng giải quyết vấn đề:

- Xác định trọng tâm của vấn đề và giải quyết vấn đề một cách hệ thống để đi đến thành công.

- Khai thác thông tin để truy tìm nguyên nhân và khắc phục hậu quả một cách tối ưu nhất.

2. Kỹ năng mềm:

           4.2.1 Khả năng làm việc nhóm:

- Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức và làm việc nhóm trong hoạt động hướng dẫn du lịch

- Biết lắng nghe, tôn trọng các thành viên trong nhóm, đồng nghiệp

- Biết cách xử lý các mâu thuẩn và nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm, có tinh thần đồng đội tốt.

          4.2.2 Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc:

- Hiểu cách thức lập kế hoạch làm việc cá nhân và công việc.

- Có khả năng hoạch định các hoạt động sáng tạo trong nghề nghiệp.

           4.2.3 Thuyết trình và phỏng vấn:

- Rèn luyện khả năng thuyết trình, trình bày các vấn đề một cách thuyết phục.

- Nâng cao kỹ năng truyền đạt, quản lý tốt thời gian báo cáo.

- Có khả năng ứng xử nhanh nhạy trong mọi tình huống.

- Có phong cách tự tin khi phỏng vấn, có tư duy sáng tạo tốt.

4.2.4. Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ:

- Đạt trình độ A Tin học trở lên

- Đạt trình độ A Tiếng Anh trở lên

V. YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ:

- Có phẩm chất chính trị tốt, có lòng nhân ái, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với đường lối, chủ trương của Đảng, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào nghề nghiệp.

- Sinh viên sau khi ra trường có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân mẫu mực, có ý thức tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức của một hướng dẫn viên du lịch, chấp nhận và tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tích cực tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhằm thích ứng với sự phát triển của kinh tế- xã hội trong và ngoài nước.

- Có tác phong nghiêm túc, tính kỷ luật cao, có lòng yêu nghề, có ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công việc; thân thiện, cởi mở, sẵn sàng phục vụ và bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng khách hàng.

- Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm; thiện chí trong tiếp nhận ý kiến và giải quyết khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn trong công việc.

VI. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

- Có khả năng đi sâu nghiên cứu về ngành Việt Nam học.

- Có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch tại các điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên toàn tuyến, trưởng nhóm hướng dẫn viên tại các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành…

- Có thể làm việc trong các văn phòng thương mại, phụ trách các mảng về văn hoá và xã hội trong các Uỷ ban nhân dân xã, phường, thành phố, thị trấn; hoặc tại các trung tâm văn hóa - du lịch, các sở, phòng văn hóa du lịch…

- Có khả năng làm việc trong hệ thống nhà hàng, khách sạn… như nhân viên lễ tân, marketing tại các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành hoặc có thể trở thành nhà quản lý, điều hành nghiệp vụ hướng dẫn các tour du lịch trong các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành.

VII. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP:

- Có đủ năng lực và trình độ để học liên thông chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch.

- Có khả năng học tập các lớp bồi dưỡng chuyên ngành sâu như du lịch, khách sạn, nhà hàng…

- Có thể học văn bằng 2 các chuyên ngành du lịch.

- Sau khi ra trường, sinh viên có đầy đủ những tố chất cần thiết đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, đảm nhận tốt vai trò trong các lĩnh vực nghề nghiệp đã nêu trên.

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Tài liệu tập huấn chuẩn đầu ra , TS. Lê Viết Khuyến

          - Viện nghiên cứu giáo dục- Hướng dẫn viết Chuẩn đầu ra- trích từ các trang web SSDD: www.ssdd.uce.ac.uk/outcomes

          - Các tài liệu, chương trình của các trường: Đại học Tiền Giang, Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Cần Thơ, Long An…

                                                       

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre