Đang truy cập: 6
Trong ngày: 24
Trong tuần: 2233
Lượt truy cập: 2849389

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 16478

27-04-2016 09:06

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Lãnh đạo phòng:

 

Họ và tênChức vụTrình độ
 Phạm Văn Hòa
P.Trưởng phòngThạc sĩ
Trần Thị Thanh TrúcP.Trưởng phòngThạc sĩ
Lê Quốc HùngP.Trưởng phòngThạc sĩ

     Chức năng:

       - Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh; tổ chức quản lý đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, liên kết đào tạo; thư viện.

       - Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, điều hành hoạt động đào tạo, bao gồm: xây dựng kế hoạch, báo cáo thống kê số liệu đào tạo và các hoạt động tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, viên chức, tổ chức ký kết đào tạo giữa Trường và các đối tác trong và ngoài nước theo qui định của Nhà nước.

     Chức năng:

       - Tuyển sinh chính quy:

              + Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển sinh và phương án tuyển sinh hàng năm;

              + Phối hợp với các phòng, khoa trong toàn trường  tổ chức chiêu sinh tại các trường THPT trong tỉnh và các tỉnh lân cận;

       - Tổ chức quản lý đào tạo:

              + Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo bao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, chất lượng dạy và học theo quy chế đào tạo đã ban hành, phối hợp với các khoa, bộ môn thực hiện đổi mới công tác dạy và học trong nhà trường.

              + Xây dựng kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp và quản lý việc cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ của nhà trường;

              + Triển khai và kế hoạch, chương trình thực tập cho học sinh, sinh viên tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trên cơ sở kế hoạch và đề nghị của các khoa.

              + Thực hiện các công tác về giáo vụ: Lập tiến độ giảng dạy, thời khóa biểu, theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy. Tổng hợp phân tích, đánh giá kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo của các khoa và báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

              + Quản lý, tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại, từng bước phát triển thành Trung tâm thông tin của trường;

              + Phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế tổ chức những buổi hội thảo về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy.

              + Phối hợp với phòng Công tác học sinh- sinh viên đánh giá, xếp loại học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên.

              + Phối hợp các khoa tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu doanh nghiệp và nhu cầu xã hội;

              + Quản lý việc xây dựng và triển khai kế hoạch chiêu sinh của các khoa tại các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh và mở rộng các vùng lân cận;

       - Liên kết đào tạo:

              + Thực hiện thủ tục liên kết đào tạo hàng năm với các trường đại học và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong tỉnh;

              + Lập và triển khai các kế hoạch tuyển sinh các loại hình đào tạo: đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 và đào tạo từ xa ở các bậc đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp.

              + Tổ chức các hoạt động đào tạo như triển khai kế hoạch đào tạo của các lớp; tổ chức thi học kỳ và phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp;

              + Thực hiện công tác giáo vụ, học vụ, quản lý học viên sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 1H, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre
  • CS3: 610A Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre