Đang truy cập: 19
Trong ngày: 107
Trong tuần: 3198
Lượt truy cập: 3735950

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 17821

27-04-2016 09:06

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QHQT

Lãnh đạo phòng:

 

Họ và tênChức vụTrình độ
 Phạm Văn Hòa
Q.Trưởng phòngThạc sĩ
Trần Thị Thanh TrúcP.Trưởng phòngThạc sĩ

* Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức quản lý đào tạo chính quy, liên kết đào tạo, liên thông; thư viện.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, điều hành hoạt động đào tạo, bao gồm: xây dựng kế hoạch, báo cáo thống kê số liệu đào tạo, tổ chức ký kết đào tạo giữa Trường và các đối tác trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh chính quy hàng năm; Phối hợp thực hiện công tác tuyển dụng viên chức.

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các ngành, nghề đào tạo; tham mưu Hiệu trưởng ban hành chương trình đào tạo, chương trình môn học/mô-đun, học phần; Chuẩn đầu ra; Lựa chọn danh mục giáo trình đào tạo; Xây dựng tiến độ đào tạo; Kế hoạch giảng dạy; Phối hợp với các khoa xây dựng Thời khóa biểu; Kế hoạch thực tập, thực hành, thực tập tốt nghiệp, thực tế doanh nghiệp, cơ sở.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển hợp tác quốc tế giữa Trường với đối tác nước ngoài trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật và địa phương về công tác đối ngoại.

* Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển sinh và phương án tuyển sinh hằng năm.

- Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo bao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, chất lượng dạy và học theo quy chế đào tạo đã ban hành, phối hợp với các khoa, bộ môn thực hiện đổi mới công tác dạy và học trong Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức xét công nhận, trao bằng tốt nghiệp và quản lý việc cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ của Trường.

- Triển khai kế hoạch, chương trình thực tập cho người học tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trên cơ sở kế hoạch và đề nghị của các khoa.

- Thực hiện các công tác về giáo vụ: Lập tiến độ đào tạo, kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy. Tổng hợp phân tích, đánh giá kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo của các khoa và báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên;

- Quản lý, tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại, từng bước phát triển thành Trung tâm thông tin của Trường.

- Tổ chức những buổi hội thảo về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy.

- Phối hợp các khoa tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo thường xuyên theo nhu cầu xã hội.

- Quản lý việc xây dựng và triển khai kế hoạch chiêu sinh của các khoa tại các cơ quan, doanh nghiệp ở các địa bàn trong và ngoài tỉnh.

- Thực hiện thủ tục liên kết đào tạo hàng năm với các trường đại học, cao đẳng và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

- Lập và triển khai các kế hoạch tuyển sinh các loại hình đào tạo: Đào tạo liên thông, văn bằng 2 ở các bậc đào tạo sau Đại học, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo như triển khai kế hoạch đào tạo của các lớp; tổ chức thi học kỳ và phối hợp tổ chức thi xét tốt nghiệp.

- Thực hiện công tác giáo vụ, học vụ, quản lý người học sau Đại học, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý thư viện điện tử và thư viện truyền thống, phục vụ nhu cầu nghiên cứu tài liệu, cho mượn, giáo trình, tài liệu giảng dạy, báo, tạp chí.

- Thực hiện kế hoạch mua sắm trang thiết bị, đầu sách, giáo trình, tạp chí, báo chuyên ngành phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập.

- Xây dựng các quy chế, quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong Trường.

- Xây dựng phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ từng năm học của Trường; căn cứ vào ngân sách nghiên cứu khoa học đề xuất Hiệu trưởng phân bổ kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Trường; phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính; theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn ngân sách nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học, hội thảo khoa học, báo cáo khoa học, giao lưu học thuật trong Trường; các hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục, đào tạo khác trong và ngoài nước.

- Theo dõi, quản lý và tổng hợp báo cáo các công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các cá nhân, đơn vị trong Trường.

- Phối hợp tổ chức hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ CBVC của Trường.

- Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến của Trường; tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả.

- Chủ động lựa chọn đề án, công trình nghiên cứu khoa học, kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác trong và ngoài nước để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Xây dựng các quy chế, quy định về quan hệ quốc tế.

- Đề xuất những biện pháp thích hợp trong vấn đề hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức việc đón tiếp, theo dõi và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường.

- Chuẩn bị các văn bản để Lãnh đạo Trường trao đổi, tiếp xúc, thông báo, kiến nghị, ký kết với các cá nhân, tổ chức nước ngoài về các hoạt động hợp tác quốc tế; phối hợp đề xuất sử dụng và quản lý kinh phí cho từng chương trình hợp tác trên cơ sở bảo đảm các quy định tài chính của Nhà nước, địa phương.

- Đề xuất chiến lược, chính sách phát triển, quản lý, xây dựng nội dung các chương trình liên kết giáo dục, đào tạo quốc tế; làm đầu mối quản lý các hoạt động giới thiệu, quảng bá các chương trình liên kết đào tạo hợp tác quốc tế của trường (tư vấn du học, xuất khẩu lao động, thực tập sinh nước ngoài…).

- Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động quan hệ quốc tế theo quy định và khi có yêu cầu.

- Tổ chức lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và báo cáo việc thực hiện các vấn đề về hợp tác quốc tế.

- Thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế.

- Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trong Trường và các đơn vị ngoài trường đảm bảo an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre