Đang truy cập: 13
Trong ngày: 138
Trong tuần: 1113
Lượt truy cập: 3845672

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 12493

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Lãnh đạo phòng:

Họ và tênChức vụTrình độ
 Trần Thị Xuân HồngQ.Trưởng phòngThạc sĩ
Đặng Vũ Kim Hải
P.Trưởng phòngThạc sĩ

* Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, điều hành hoạt động hành chính, bảo vệ nội bộ bao gồm: công tác văn thư, lưu trữ, xây dựng kế hoạch, thi đua khen thưởng, báo cáo thống kê số liệu định kỳ theo quy định và các hoạt động lễ tân, nhà khách, phục vụ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác bảo đảm những điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học theo yêu cầu mục tiêu kế hoạch đào tạo của Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, kiểm soát việc khai thác, sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản, máy móc thiết bị của nhà trường. Đảm bảo vệ sinh; bảo vệ môi trường sinh thái trong phạm vi Trường.

* Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết công văn đi, đến trong và ngoài Trường.

- Theo dõi tổng hợp tình hình chung và các hoạt động của Trường; thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và các báo cáo chuyên đề của Trường, đột xuất.

- Phối hợp các phòng chức năng, các khoa, các trung tâm tham mưu cho Hội đồng thi đua - khen thưởng Trường tổ chức các phong trào thi đua trong Trường, bình xét thi đua năm học; tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng và đề nghị khen thưởng ở các cấp; Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét tặng các danh hiệu nhà giáo, thầy thuốc, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trong Trường.

- Xây dựng lịch công tác tuần của Lãnh đạo Trường, thông báo đến các đơn vị và theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

- Thực hiện công việc ghi biên bản các cuộc họp cấp Trường.

- Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Trường, công tác giáo dục pháp luật, công tác đối nội, đối ngoại của Trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Lãnh đạo Trường đi công tác và khách đến Trường làm việc.

- Quản lý đất và các tài sản là công trình gắn liền với đất.

- Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành việc đấu giá cho thuê mặt bằng, đấu thầu mua sắm, phân phối sử dụng, tu bổ, sửa chữa và bảo quản tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị của Trường, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt vật chất và tinh thần cho CBVC, người học toàn Trường.

- Theo dõi công tác cho thuê, kinh doanh tài sản công theo Đề án đã được phê duyệt.

- Quản lý kho tài sản, phối hợp phòng Kế hoạch - Tài chính tiến hành việc kiểm kê, đánh giá tài sản theo kế hoạch chung của Trường và chế độ quản lý, sử dụng, công khai tài sản của Nhà nước quy định.

- Phối hợp tổ chức thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão.

- Phụ trách công tác y tế học đường.

- Quản lý và thực hiện công tác vệ sinh môi trường khu vực công cộng của Trường, phối hợp với các đoàn thể tạo điều kiện cho người học tham gia phong trào và các hoạt động phục vụ xã hội.

- Quản lý và phục vụ nhà khách nhằm đảm bảo lưu trú cho khách của Trường.

- Quản lý, sắp xếp các phòng họp, phòng học, hội trường…; phục vụ âm thanh, ánh sáng, vệ sinh cho các hoạt động lễ, hội, họp và học tập; phục vụ vệ sinh, nước uống các phòng làm việc của Ban Giám hiệu.

- Báo cáo tăng giảm tài sản hàng năm theo quy định.


 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre