Đang truy cập: 5
Trong ngày: 23
Trong tuần: 2232
Lượt truy cập: 2849387

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 7168

24-07-2018 10:21

 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Lãnh đạo Khoa:

Họ và tênChức vụTrình độ
Nguyễn Thanh SơnQ.Trưởng khoaThạc sĩ
Nguyễn Tống Hạnh

Phó Trưởng khoa

Đại học

 

Chức năng:

       - Quản lý và triển khai nhiệm vụ đào tạo các học phần, môn học chung thuộc Khoa quản lý.

       - Tổ chức nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo mục tiêu đào tạo của nhà trường. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của Khoa và theo sự phân công của nhà trường.

Nhiệm vụ:

       -  Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học chung do Khoa quản lý.

       - Giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước  cho học sinh, sinh viên.

       - Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo, bao gồm:

            + Đề cương chi tiết học phần/môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa.

            + Đề cương chi tiết học phần/môn học Lý luận chính trị, Pháp luật.

            + Đề cương chi tiết học phần/môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh.

       - Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định, bao gồm:

           + Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập, ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần/môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa.

            + Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập, ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần/môn học Lý luận chính trị, Pháp luật.

            + Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập, ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần/môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh.

       - Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục trong Khoa theo đúng chương trình, kế hoạch hàng năm của nhà trường.

       - Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ chuyên ngành đào tạo để nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức biên soạn tài liệu, bài giảng môn học thuộc chuyên ngành Khoa đào tạo; biên soạn, sửa đổi, bổ sung Ngân hàng câu hỏi thi các học phần, môn học.

       - Trực tiếp xem xét đánh giá và đề nghị công nhận chất lượng đội ngũ giảng viên; đề nghị xét khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên do Khoa quản lý. Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cơ sở vật chất thuộc Khoa theo quy định của pháp luật.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 1H, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre
  • CS3: 610A Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre