Đang truy cập: 5
Trong ngày: 19
Trong tuần: 2235
Lượt truy cập: 2849357

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 1452

10-06-2020 13:32

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

Họ và tênChức vụTrình độ
Phan Văn Ni
Q.Giám đốcThạc sĩ

Chức năng:

       - Trung tâm Đào tạo lái xe có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trường xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo lái xe các hạng mô tô, ô tô bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Phối hợp Sở Giao thông vận tải Bến Tre tổ chức tốt các kỳ thi và sát hạch cấp giấy phép lái xe cho các hạng mô tô, ô tô,

       - Quản lý đội ngũ cán bộ viên chức, giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính của trung tâm theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

       - Thực hiện công tác tuyển sinh theo giấy phép đào tạo lái xe được cấp; công tác báo cáo đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch theo các quy định của cơ quan quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe và các quy định của Nhà nước về đào tạo lái xe.

       - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo lái xe theo nội dung, chương trình, giáo trình của cấp thẩm quyền ban hành.

       - Tổ chức thi, kiểm tra kết thúc khóa học và phối hợp với phòng Đào tạo để cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên; lưu giữ hồ sơ, tài liệu các khoá đào tạo theo quy chế quản lý dạy nghề của Nhà nước và các quy định của Bộ Giao thông vận tải về đào tạo lái xe.

       - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên; phối hợp với phòng Quản trị xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lớn.

       - Quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập được Nhà trường phân cấp quản lý.

       - Phối hợp Phòng Kế hoạch tài chính lập kế hoạch thu - chi kinh phí đào tạo trong hoạt động đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Hiệu trưởng.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 1H, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre
  • CS3: 610A Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre