Đang truy cập: 6
Trong ngày: 30
Trong tuần: 767
Lượt truy cập: 6288013

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 2905

10-06-2020 13:32

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

Họ và tênChức vụTrình độ
Nguyễn Như Xuân Phúc
Q.Giám đốcThạc sĩ

* Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo lái xe các hạng mô tô và ô tô bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng phối hợp Sở Giao thông vận tải Bến Tre tổ chức tốt các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cho các hạng mô tô, ô tô.

* Nhiệm vụ

- Thực hiện công tác tuyển sinh theo giấy phép đào tạo lái xe được cấp; công tác báo cáo đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch theo các quy định của cơ quan quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe và các quy định của Nhà nước về đào tạo lái xe.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo lái xe theo nội dung, chương trình, giáo trình của cấp thẩm quyền ban hành.

- Phối hợp với phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế tổ chức thi, kiểm tra kết thúc khóa học và cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho người học; lưu giữ hồ sơ, tài liệu các khoá đào tạo theo quy chế quản lý dạy nghề của Nhà nước và các quy định của Bộ Giao thông vận tải về đào tạo lái xe.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên; phối hợp với phòng Hành chính - Quản trị xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lớn.

- Quản lý đội ngũ CBVC, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập được Nhà trường phân cấp quản lý.

- Phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính lập kế hoạch thu - chi kinh phí đào tạo trong hoạt động đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo quy định hiện hành của Nhà nước, quy định của nhà trường và đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh.

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre